Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Sijoittuminen työelämään

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Opinnot antavat valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen koulutettavan omassa työssä ja sen kehittämisessä.

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus on suunnattu insinööreille, jotka ovat saaneet ylennyksen esimiesasemaan tai ovat sen saamassa. Esimiesasemaan ylennetyn insinöörin perusongelma on, että hänet ylennetään uuteen ympäristöön, jossa ”tekniikan lainalaisuudet” eivät sellaisenaan toimi. Tekniikan peruskoulutus, eikä myöskään sen alan työkokemus, anna käytännössä valmiuksia ihmisten johtamiseen.

Teknologiaosaamisen johtamiskoulutuksen menestyksekäs suorittaminen antaa hyvät valmiudet toiminnan strategiseen johtamiseen, liiketoiminnan johtamiseen ja ihmisten johtamiseen. Se valmentaa myös hyödyntämään voimakkaasti digitalisoituvan maailman mahdollisuuksia sekä yksilönä että työyhteisön jäsenenä.

Tutkinnossa saavutettava osaaminen ja oppimispolut

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Siitä puolet muodostuu kahdesta 15 opintopisteen moduulista, joissa kummassakin on kolme teemaa. Moduulit ja teemat ovat:
Muuttuva toimintaympäristö
- Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi
- Digitalisaatio muutosvoimana
- Työelämän tutkimuksellinen kehittäminen

Johtaminen ja tulevaisuuden työyhteisötaidot
- Strategialähtöinen osaamisen johtaminen
- Johtajuuden muodot uudistuvissa organisaatioissa
- Muutoksen johtaminen

Myös YAMK -tasoisia kansainvälisiä opintoja ja aiemmin hankittua osaamistasi sekä muita YAMK-opintoja voidaan tapauskohtaisesti sisällyttää tutkintoon.

Koulutus sisältää lisäksi opinnäytetyön (30 opintopistettä), joka muodostaa puolet opintojen kokonaislaajuudesta.

Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö on suoritettuihin opintoihin, aihealueen teoreettiseen ja työelämässä hankittuun tietoon perustuva tutkimus- tai kehittämistehtävä.
2
60
Aloitusvuosi:
2019
YATJ19A3

NimiLukukausi1234
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus60----
Profiloiva osaaminen30----
Muuttuva toimintaympäristö15----
Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi5X---
Digitalisaatio muutosvoimana5X---
Työelämän tutkimuksellinen kehittäminen5X---
Johtaminen ja tulevaisuuden työelämätaidot15----
Strategialähtöinen osaamisen johtaminen5X---
Johtajuuden muodot uudistuvissa organisaatioissa5-X--
Muutoksen johtaminen5-X--
Opinnäytetyö30----
Opinnäytetyö30----
Click here to see your activities