Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Suomeksi
Sijoittuminen työelämään

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Opinnot antavat valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen koulutettavan omassa työssä ja sen kehittämisessä.

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus on suunnattu insinööreille, jotka ovat saaneet ylennyksen esimiesasemaan tai ovat sen saamassa. Esimiesasemaan ylennetyn insinöörin perusongelma on, että hänet ylennetään uuteen ympäristöön, jossa ”tekniikan lainalaisuudet” eivät sellaisenaan toimi. Tekniikan peruskoulutus, eikä myöskään sen alan työkokemus, anna käytännössä valmiuksia ihmisten johtamiseen.

Teknologiaosaamisen johtamiskoulutuksen menestyksekäs suorittaminen antaa hyvät valmiudet toiminnan strategiseen johtamiseen, liiketoiminnan johtamiseen ja ihmisten johtamiseen. Se valmentaa myös hyödyntämään voimakkaasti digitalisoituvan maailman mahdollisuuksia sekä yksilönä että työyhteisön jäsenenä.

Tutkinnossa saavutettava osaaminen ja oppimispolut

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Siitä puolet muodostuu kahdesta 15 opintopisteen moduulista, joissa kummassakin on kolme teemaa. Moduulit ja teemat ovat:

Työelämän murros ja digitalisaatio
- Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi
- Digitalisaatio muutosvoimana
- Työelämän kehittämisen menetelmät

Osaamisen johtaminen ja tulevaisuuden työyhteisötaidot
- Strategialähtöinen osaamisen johtaminen
- Johtajuuden muodot uudistuvissa organisaatioissa
- Muutoksen johtaminen
 
Myös YAMK -tasoisia kansainvälisiä opintoja ja aiemmin hankittua osaamistasi sekä muita YAMK-opintoja voidaan tapauskohtaisesti sisällyttää tutkintoosi.

Koulutus sisältää lisäksi opinnäytetyön (30 opintopistettä), joka muodostaa puolet opintojen kokonaislaajuudesta.

Opiskelumuodot

Moduulipohjainen opiskelu mahdollistaa laajojen, monialaisten, työelämää vastaavien kokonaisuuksien tarkastelun. Oppimistehtävät ja opinnäytetyö ovat yhdistettävissä omaan työhön ja työorganisaatioon. Ne tuottavat jo opiskeluaikana uutta tietoa ja mahdollistavat organisaation, sen työskentelytapojen sekä johtamisstrategioiden kehittämisen.

Monet tehtävistä toteutetaan ryhmätyöskentelynä, ja niissä hyödynnetään työelämässäkin käytössä olevia verkkotyöskentelyvälineitä.

Koulutuksen lähiopetusjaksot ovat noin kahdesti kuukaudessa Hämeenlinnassa Visamäki-kampuksella.

Verkko- ja lähiopetus on yhteistoiminnallista ja keskustelevaa.
2
60
Aloitusvuosi:
2018
YATJ18A

NimiLukukausi1234
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus60----
Profiloiva osaaminen30----
Osaamisen johtaminen ja tulevaisuuden työyhteisötaidot15----
Strategialähtöinen osaamisen johtaminen5-X--
Johtajuuden muodot uudistuvissa organisaatioissa5-X--
Muutoksen johtaminen5-X--
Työelämän murros ja digitalisaatio15----
Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi5X---
Digitalisaatio muutosvoimana5X---
Työelämän kehittämisen menetelmät5X---
Opinnäytetyö30----
Opinnäytetyö30-XX-
Click here to see your activities