KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ
Sijoittuminen työelämään

Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja kehittämistehtävissä tai aikovat suuntautua näihin tehtäviin.

Tutkinnossa saavutettava osaaminen

Tutkinnon suorittanut osaa vastata vastaa kulttuuri – ja taidetoimintaan liittyvien palvelujen ja ekosysteemin kehittämisestä hyvinvointialalla sekä toimia kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntijana.   Opinnot syventävät opiskelijan ammatillista osaamista ja antavat edellytyksiä kehittää menestyksellisesti työelämää.

Oppimispolut

Opiskelija rakentaa itse oppimispolkunsa vastaamaan kulttuuri- ja taidelähtöistä työelämän kehittämistarvetta.
2
90
Aloitusvuosi:
2018
YAKT18A3

NimiLukukausi1234
KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ90----
Profiloiva osaaminen60----
Työelämän murros ja digitalisaatio15----
Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi5X---
Digitalisaatio muutosvoimana5X---
Työelämän kehittämisen menetelmät5X---
Osaamisen johtaminen ja tulevaisuuden työyhteisötaidot15----
Strategialähtöinen osaamisen johtaminen5X---
Johtajuuden muodot uudistuvissa organisaatioissa5-X--
Muutoksen johtaminen5-X--
Taide- ja kulttuuritoiminnan kehittäminen ja palvelumuotoilu hyvinvointialalla15----
Taide- ja kulttuuritoiminnan kehittäminen ja palvelumuotoilu hyvinvointialalla15-X--
Kulttuuri- ja taidetoiminnan tulevaisuus hyvinvointialalla15----
Kulttuuri- ja taidetoiminnan tulevaisuus hyvinvointialalla15--X-
Opinnäytetyö30----
Opinnäytetyö30XXX-
Click here to see your activities