Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Opinnot antavat valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen koulutettavan omassa työssä ja sen kehittämisessä.

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus on tarkoitettu esimiestehtävissä tai asiantuntijatehtävissä toimiville sekä niihin aikoville henkilöille. Koulutuksessa on huomioitu suomalaisen sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön muutokset ja niiden esiin nostamat tulevaisuuden osaamistarpeet, jotka ovat ajankohtaisia monissa organisaatioissa.

Koulutuksessa on kuusi painopistealuetta: muutoksen ymmärtäminen ja hallinta sosiaali- ja terveysalalla, strateginen johtaminen hyvinvointivaltion rakennemuutoksissa, henkilöstöjohtaminen moniammatillisessa yhteistyössä, talouden johtaminen väestön hyvinvoinnin edistämisessä, palvelujen hallinta muuttuvalla sosiaali- ja terveysalalla sekä kansainvälinen toiminta monikulttuurisissa sosiaali- ja terveysalan ympäristöissä. Näiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus syventää osaamistaan myös oman kiinnostuksensa mukaisesti.

Koulutuksesta saa hyvät valmiudet toimia muuttuvalla sosiaali- ja terveysalalla asiantuntijaorganisaatioiden lähi- ja keskijohtotehtävissä ja asiantuntijatehtävissä sekä edellytykset edetä strategisiin johtotehtäviin. Koulutus suuntautuu lähinnä kansallisiin johtamis- ja kehittämistehtäviin julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

TUTKINNOSSA SAAVUTETTAVA OSAAMINEN JA OPPIMISPOLUT

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksen opintojen laajuus on 90 opintopistettä. Opintoihin kuuluu neljä 15 opintopisteen moduulia.

YAMK -tasoisia kansainvälisiä opintoja ja aiemmin hankittua osaamistasi sekä joitakin HAMKin Ammatillisen opettajakorkeakoulun tarjoamia opintoja voidaan tapauskohtaisesti sisällyttää tutkintoosi.

Opinnäytetyö muodostaa 30 opintopisteen osuuden opintojen kokonaislaajuudesta. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö on kehittämistehtävä, joka perustuu suoritettuihin opintoihin sekä aihealueen teoreettiseen ja työelämässä hankittuun tietoon. Kehittämistehtävä tähtää työelämästä nousseen ongelman tai haasteen ratkaisemiseen ja ensisijaisesti se toteutetaan opiskelijan omassa työorganisaatiossa. Opinnäytetyöhön sisältyy tutkimuksellisuus ja kehittämistoiminta.
2
90
Aloitusvuosi:
2019
YAKJ19A3

NimiLukukausi1234
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus90----
Profiloiva osaaminen60----
Muuttuva toimintaympäristö15----
Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi5X---
Digitalisaatio muutosvoimana5X---
Työelämän tutkimuksellinen kehittäminen5X---
Johtaminen ja tulevaisuuden työelämätaidot15----
Strategialähtöinen osaamisen johtaminen5X---
Johtajuuden muodot uudistuvissa organisaatioissa5-X--
Muutoksen johtaminen5-X--
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä15----
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ja sen ohjaus5-X--
Palveluiden järjestäminen5-X--
Palveluprosessit ja koordinointi5-X--
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen15----
Talousjohtaminen5--X-
Organisaation johtaminen5--X-
Johtaja kehittäjänä5--X-
Opinnäytetyö0----
Opinnäytetyö30----
Click here to see your activities