Tietojenkäsittelyn koulutus
Sijoittuminen työelämään

Tietojenkäsittelyn tradenomina tuotat monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologian tuotteita ja palveluja sekä hyödynnät tietoverkkoja ja -teknologiaa.

Tietojenkäsittelyn tradenomina, jota myös it-tradenomiksi kutsutaan, toimit paljon erilaisten ihmisten kanssa ja osaat kehittää ja hyödyntää tietojärjestelmiä siten, että asiakasyritysten toimintaedellytykset ja liiketoimintamahdollisuudet paranevat. Näkökulmamme on käytännöllisen asiakaslähtöinen, ei teoreettinen.

Tietojenkäsittelyn koulutus valmentaa sinusta ammattitaitoisen ICT- eli tieto- ja viestintäteknologia-alan osaajan, jolla on myös ymmärrystä modernista liiketoiminnasta. Hyödynnämme tietotekniikkaa rakentamalla erilaisia ihmistä palvelevia sovelluksia ja ympäristöjä. Tietojenkäsittelyn koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle vahva ammatillinen perusosaaminen.

Valmistuttuasi sinulla on laaja-alainen tradenomitutkinto ja vahva ammatillinen perusosaaminen omalta suuntautumisalueeltasi. Olet haluttua työvoimaa monille työnantajille. Meiltä valmistuneet ovat perinteisesti työllistyneet erinomaisesti.

Koska tietoteknistä osaamista tarvitaan alalla kuin alalla, tietojenkäsittelyn tradenomina voit sijoittua hyvin monenlaisiin asiantuntija-, suunnittelu- ja esimiestehtäviin. Tuleva työnimikkeesi voi olla esimerkiksi joku seuraavista:

- Web-sovelluskehittäjä, www-suunnittelija, ohjelmistosuunnittelija, tietoturva-asiantuntija
- tietoliikennesuunnittelija, toiminnanohjausjärjestelmäasiantuntija, järjestelmäasiantuntija
- sovellussuunnittelija, verkkoylläpitäjä, systeemisuunnittelija, ohjelmoija, HTML-koostaja
- web developer, rich media -suunnittelija, peliohjelmoija
- tietokanta-asiantuntija, käyttöliittymäsuunnittelija, sisältösuunnittelija, IT-arkkitehti
- projektipäällikkö, ATK-päällikkö, asiakastuki, ATK-asiantuntija
- tietoverkkopalvelujen kehittäjä, yrittäjä, tietotekniikan konsultti tai kouluttaja

Tutkinnossa saavutettava osaaminen ja oppimispolut

Tietojenkäsittelyn ydinosaamisen opinnot pitävät monipuolisesti sisällään opintoja tietojenkäsittelyn eri aihealueilta. Edettyäsi opinnoissasi jo hieman pidemmälle on aika valita aihealue, johon tarkemmin perehdyt. Tietojenkäsittelyn koulutus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden valita nk. profiloivia opintoja eri opintopoluilta. Kaikki opiskelevat perusasiat kaikista poluista ja projektiosaamisesta jo ydinosaamisen moduuleissa ja valitsevat sitten millä poluilla haluavat osaamistaan syventää. Päivätoteutuksen puolella polku voidaan valita kolmesta vaihtoehdosta. Monimuotototeutuksessa polkuja on kaksi. Monimuotototeutuksessa ei ole syventävää ohjelmoijapolkua, mutta ohjelmoinnin perusasiat opiskellaan ydinosaamisen moduuleissa.

- Ohjelmoijapolulla päivätoteutuksen opiskelijana opettelet ohjelmoimaan erilaisia mobiilisovelluksia, pelejä ja järjestelmiä. Opinnoissa tulevat tutuiksi nykypäivän suosituimmat ohjelmointikielet ja -tekniikat.
- Teknisen tietohallinnon polulla opiskelet muun muassa pilvi- ja virtualisointitekniikoita, käyttöjärjestelmiä ja lähiverkkoja sekä opit hyödyntämään ja ylläpitämään liiketoimintaa tukevia verkkopalveluita.
- Business-järjestelmien polulla käytät ja hyödynnät monipuolisesti yrityksen erilaisia toiminnanohjaus-, analysointi- ja tukijärjestelmiä. Perehdyt opintojen aikana tietotekniseen ja liiketaloudelliseen puoleen myös kansainvälisessä yhteydessä.

Opiskelumuodot

Voit suorittaa tietojenkäsittelyn tradenomin 210 opintopisteen tutkinnon nuorisopuolella päiväopintoina tai kokonaan verkossa monimuoto-opiskeluna työn ohessa 3,5 vuodessa. Vahva ennen opintoja saatu ammattiosaaminen tunnustetaan meillä näytöin tehtävinä opintosuorituksina.

Opetusjärjestelyissä lähtökohtana ovat joustavuus, monipuolisuus ja opiskelijakeskeisyys. Opiskelumetodina käytetään mm. projektioppimista. Erityisesti opintojen loppupuolella projekteja tehdään työelämän aidoista toimeksiannoista.

Monimuotokoulutuksessa opetus tapahtuu täysin verkossa, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Käytössä on verkko-oppimisalusta ja reaaliaikaisen vuorovaikutuksen tarjoava monimuotoinen etäopetusalusta. Etäopiskelun tukena käytetään lisäksi HAMKin virtuaaliympäristöjä, joiden avulla ohjelmistot ja järjestelmät ovat opiskelijoiden saavutettavissa myös kotoa käsin.

Päiväopiskelun puolella kontaktiopiskelu tapahtuu yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa Hämeenlinnassa Visamäen uusissa opetustiloissa, joissa käytössäsi ovat ajanmukaiset laitteet ja ohjelmistot. Toisinaan voit seurata opetusta myös etänä. Pääsääntöisesti opiskelu tapahtuu kuitenkin ryhmässä koululla, jossa oppiminen on tehokkainta.
3.5
210
Aloitusvuosi:
2019
TRTKP19A3

Aloitusvuosi:
2019
TRTKM19A3

NimiLukukausi1234567
Tietojenkäsittelyn koulutusTietojenkäsittelyn koulutus210-------
YdinosaaminenYdinosaaminen150-------
Johdatus ICT-opintoihin15X------
Sovelluskehitys15X------
Käyttöjärjestelmät ja lähiverkot15-X-----
Web-kehitys15-X-----
Innovaatiosta suunnitteluun ja liiketoimintaan15--X----
Liiketoiminta, suunnittelu ja testaus15--X----
Tradenomin talousosaaminen15---X---
ICT Project15----XX-
Harjoittelu30----XXX
Profiloiva osaaminenProfiloiva osaaminen45-------
Liiketoimintaa tukevat digitaaliset työympäristöt15---X---
Verkon ylläpito ja virtualisointipalvelut15----X--
Ohjelmistokehitys15---X---
Mobile Programming15----X--
ICT-osaaminenICT-osaaminen15-------
Kehittyvä osaajaKehittyvä osaaja0-------
Virkamiesruotsi suullinenVirkamiesruotsi suullinen0-------
Virkamiesruotsi kirjallinenVirkamiesruotsi kirjallinen0-------
OpinnäytetyöOpinnäytetyö15-------
OpinnäytetyöOpinnäytetyö15-------
Click here to see your activities