Tietojenkäsittelyn muuntokoulutus
Sijoittuminen työelämään

Tietojenkäsittelyn tradenomina tuotat monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologian tuotteita ja palveluja sekä hyödynnät tietoverkkoja ja -teknologiaa.

Tietojenkäsittelyn tradenomina, jota myös it-tradenomiksi kutsutaan, toimit paljon erilaisten ihmisten kanssa ja osaat kehittää ja hyödyntää tietojärjestelmiä siten, että asiakasyritysten toimintaedellytykset ja liiketoimintamahdollisuudet paranevat. Näkökulmamme on käytännöllisen asiakaslähtöinen, ei teoreettinen.

Tietojenkäsittelyn koulutus valmentaa sinusta ammattitaitoisen ICT- eli tieto- ja viestintäteknologia-alan osaajan, jolla on myös ymmärrystä modernista liiketoiminnasta. Hyödynnämme tietotekniikkaa rakentamalla erilaisia ihmistä palvelevia sovelluksia ja ympäristöjä. Tietojenkäsittelyn koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle vahva ammatillinen perusosaaminen.

Valmistuttuasi sinulla on laaja-alainen it-alan tradenomitutkinto ja vahva ammatillinen perusosaaminen omalta suuntautumisalueeltasi. Olet haluttua työvoimaa monille työnantajille. Meiltä valmistuneet ovat perinteisesti työllistyneet erinomaisesti.

Koska tietoteknistä osaamista tarvitaan alalla kuin alalla, tietojenkäsittelyn tradenomina voit sijoittua hyvin monenlaisiin asiantuntija-, suunnittelu- ja esimiestehtäviin. Tuleva työnimikkeesi voi olla esimerkiksi joku seuraavista:

- Web-sovelluskehittäjä, www-suunnittelija, ohjelmistosuunnittelija, tietoturva-asiantuntija
- tietoliikennesuunnittelija, toiminnanohjausjärjestelmäasiantuntija, järjestelmäasiantuntija
- sovellussuunnittelija, verkkoylläpitäjä, systeemisuunnittelija, ohjelmoija, HTML-koostaja
- web developer, rich media -suunnittelija, peliohjelmoija
- tietokanta-asiantuntija, käyttöliittymäsuunnittelija, sisältösuunnittelija, IT-arkkitehti
- projektipäällikkö, ATK-päällikkö, asiakastuki, ATK-asiantuntija
- tietoverkkopalvelujen kehittäjä, yrittäjä, tietotekniikan konsultti tai kouluttaja

Tutkinnossa saavutettava osaaminen ja oppimispolut

Muuntokoulutuksessa opiskelijalla on jo osaaminen liiketalouden alalta aiemmasta tutkinnostaan. Tietojenkäsittelyn tradenomin tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä, josta suoritettavaksi jää hyväksilukujen jälkeen 75 opintopistettä. Koulutuksen tarkoitus on kehittää opiskelijan tietoteknisiä taitoja. Opinnot alkavat syksyllä ja ne on jaettu neljään moduuliin, sisältäen mm. tietokantoja, ohjelmointia, ohjelmistorobotiikkaa, käyttöjärjestelmiä ja web-kehitystä. Opintojen edetessä aloitat opinnäytetyösi tekemisen jo keväällä ja se viimeistellään syksyllä. Tarvittaessa käytössä on myös kesälukukausi, jolloin ehdit tekemään mahdolliset kesken jääneet opintosi valmiiksi. Nämä opinnot hyväksytät asianosaisilla opettajilla syksyn alussa.

Opiskelumuodot

Liiketalouden ja International Busineksen tradenomeille suunnatussa muuntokoulutuksessa päivität aiempaa tutkintoasi it-alan opinnoilla sujuvasti työsi ohessa. Opiskelu sisältää sekä lähipäiviä, verkko-opetusta että itsenäistä työskentelyä oman ryhmäsi kanssa. Opintojen alussa lähipäiviä koululla on useampia ja jatkossa opiskelu on verkkopainotteisempaa. Käytössä on verkko-oppimisalusta ja reaaliaikaisen vuorovaikutuksen tarjoava monimuotoinen etäopetusalusta. Etäopiskelun tukena käytetään lisäksi HAMKin virtuaaliympäristöjä, joiden avulla ohjelmistot ja järjestelmät ovat opiskelijoiden saavutettavissa myös kotoa käsin.

Opinnoissa noudatetaan käänteisen luokkahuoneen periaatetta: opiskelijat valmistautuvat yhteisiin lähipäiviin ja verkkokohtaamisiin itsenäisesti ja yhteisöllisesti tiimeissään esim. hakemalla tietoa ja tekemällä ennakkotehtäviä. Tapaamisajat käytetään asioiden yhteiseen työstämiseen ja keskusteluun - ei perinteiseen luentojen kuuntelemiseen.
1.5
210
Aloitusvuosi:
2018
TRTKM18B

Aloitusvuosi:
2019
TRTKM19B

NimiLukukausi123
Tietojenkäsittelyn muuntokoulutus210---
Ydinosaaminen150---
IT-ammattilaiseksi 115X--
IT-ammattilaiseksi 215X--
IT-ammattilaiseksi 315-X-
IT-ammattilaiseksi 415-X-
Tietojenkäsittely ja liiketoimintaympäristö15---
Liiketoiminnan perusteet15---
Käytännön liiketoimintaa15---
Kehittäminen liiketoiminnassa15---
Harjoittelu30---
Profiloiva osaaminen45---
Osa-aluekohtainen liiketoimintaosaaminen15---
Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen15---
Liiketalouden syventävä osaaminen15---
Opinnäytetyö15---
Opinnäytetyö15---
Click here to see your activities