Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari)
Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokissa ympäristöministeriön ohjeen YM4/601/2015 12.3.2015 mukaisesti. Koulutus sisältää myös erityisalojen työnjohtajalta vaadittavat opinnot vaativaan luokkaan betoni-, puu-, teräs- ja pohjarakenteiden työnjohdon osalta.
3.5
210
Aloitusvuosi:
2019
RMRA19A3

NimiLukukausi1234567
Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari)210-------
Ydinosaaminen135-------
Rakennusalan toimintaympäristö15X------
Maankäytön, kaavoituksen ja rakennusmateriaalien perusteet15X------
Pientalohankkeen suunnittelu ja toteutus15-X-----
Pientalon rakennetekniikka15-X-----
Kerrostalorakentaminen15--X----
Toimitilarakentaminen15---X---
Korjausrakentaminen15----X--
Tekniikan ja liikenteen alan harjoittelu30XXXXXX-
Profiloiva60-------
Rakennushankkeen johtaminen15--X----
Talonrakennushankkeen toteutuksen yleissuunnittelu15---X---
Talonrakennushankkeen suunnittelu, valvonta ja ohjaus15----X--
Korjausrakentamishankkeen suunnittelu15-----X-
Kehittyvä osaaja0-------
Opinnäytetyö15-------
Opinnäytetyö15-----X-
Click here to see your activities