Tieto- ja viestintätekniikka, biotalouden koulutus
Tutkinnossa saavutettava osaaminen

Biotalouden insinööri (AMK) on uusi tekniikan ja luonnonvara-alan yhdistävä koulutus, jossa tietotekniikkaa sovelletaan bio- ja kiertotalouteen. Tutkinnon suorittanut insinööri (AMK) osaa kehittää digitaalisia ratkaisuja kestävän yhteiskunnan tarvitsemien uusien älykkäiden tuotteiden ja palveluiden synnyttämiseksi.

Opinnoista suuri osa tehdään työelämälähtöisinä projektiopintoina. Yrityslähtöiset hankkeet voivat liittyä esimerkiksi vesi-, energia- ja jätehuoltoon, materiaalitehokkuuteen tai luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Projektiopinnot perehdyttävät ammattialaan liittyvään liiketoimintaan ja yrittäjyyteen.
4
240
Aloitusvuosi:
2017
INTBM17A

NimiLukukausi12345678
Tieto- ja viestintätekniikka, biotalouden koulutus15--------
Ydinosaaminen0--------
Minustako tieto- ja viestintätekniikan insinööri?15X-------
Web-tekniikat15X-------
Ohjelmointi15-X------
Tietojärjestelmien perusteet15-X------
Web sovelluskehitys15--X-----
Grafiikkaohjelmointi ja käyttöliittymät15--X-----
Älykkäät järjestelmät15---X----
Digitaalinen ääni- ja videotuotanto15---X----
Työharjoittelu30--XX----
Ekosysteemipalvelut15X-------
Sustainable Bioeconomy15X-------
Uusiutuvat energiamuodot15-X------
Biotalouden mahdollisuudet15-X------
Kiertotalous15--X-----
Profiloiva osaaminen0--------
Kehittyvä osaaja0--------
Aikaisemman tutkinnon perusteella hyväksiluetut opinnot120--------
Opinnäytetyö15--------
Opinnäytetyö15----X---
Click here to see your activities