Tieto- ja viestintätekniikka, biotalouden koulutus
Tutkinnossa saavutettava osaaminen

Biotalouden insinöörikoulutuksesta valmistuu digitaalisuuden soveltajia bio- ja kiertotalouteen. Lähtökohtana on ICT-alan koulutus, jolle biotalous on toimintaympäristö. Koulutus antaa vahvan pohjan modernin digitalisaation hallintaan. Tietotekniikka, esineiden internet, älykäs teknologia ja tiedon hyödyntäminen tulevat tutuksi.

Keskeistä koulutuksessa on oppia ymmärtämään bio- ja kiertotalouden toimintakokonaisuus. Se luo perustan, jolle rakennetaan uusiutuviin luonnonvaroihin ja materiaalitehokkuuteen perustuvia älykkäitä tuotteita ja palveluita.

Kieli- ja viestintätaidot ovat keskeinen osa tekniikan alan asiantuntijan ammattitaitoa. Työelämälähtöiset kielten ja viestinnän opinnot linkitetään osaksi ammatillisia opintoja.

Koulutuksesta valmistuvalla insinöörillä on vankka biotalouden ja tietotekniikan perusosaaminen:

•    Ymmärrät kiertotalouden periaatteet ja merkityksen yhteiskunnan kehityksessä.
•    Osaat soveltaa tietotekniikkaa bio- ja kiertotalouden ratkaisujen kehittämissä.
•    Perehdyt bio- ja kiertotalouteen liittyvään liiketoimintaan ja saat valmiuksia yrittäjyyteen. 
•    Ymmärrät digitalisaation vaikutuksia liiketoimintaan. 

Tämän lisäksi:

•    Sinulle kehittyy tekniikan alan luonnontieteellinen osaamisperusta ja teknistaloudellinen ajattelutapa.
•    Ymmärrät moniammatillisen yhteistyön merkityksen bio- ja kiertotaloudessa.
•    Opit hyödyntämään avointa tietoa uuden liiketoiminnan luomisessa.
•    Hankit yleisiä työelämätaitoja, kuten: vastuullinen toiminta työyhteisössä, luova ongelmanratkaisutaito, monialaisissa tiimeissä työskentely, viestintä- ja kielitaidot.
•    Saat valmiuksia työskennellä asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnoista suuri osa tehdään työelämälähtöisinä projektiopintoina. Yrityslähtöiset hankkeet voivat liittyä esimerkiksi vesi-, energia- ja jätehuoltoon, materiaalitehokkuuteen tai luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Projektiopinnot perehdyttävät ammattialaan liittyvään liiketoimintaan ja yrittäjyyteen.

Voit valita opintoja myös biotalouden muiden koulutusten, tekniikan sekä koko ammattikorkeakoulun tarjonnasta tukemaan omaa ammatillisista suuntautumistasi.
Jari Mustajärvi, p. 040 829 3710, email: jari.mustajarvi@hamk.fi
4
240
Aloitusvuosi:
2019
INTBP19A2

Aloitusvuosi:
2019
INTBM19A2

NimiLukukausi12345678
Tieto- ja viestintätekniikka, biotalouden koulutus240--------
Ydinosaaminen150--------
Toimijana bioyhteiskunnassa15X-------
eBiotalous15X-------
Biotalouden arvoverkot ja digitalisaatio15-X------
Data-analytiikka15-X------
Kiertotalous15--X-----
IoT alustat15--X-----
Älykkäät anturijärjestelmät15---X----
Pilvipalvelut ja tiedon hallinta15---X----
Työharjoittelu30--XXXXXX
Profiloiva osaaminen75--------
Mobiiliratkaisut15----X---
Paikannustekniikat ja älykäs logistiikka15----X---
3D mallinnus ja tulostaminen15-----X--
Kehitysprojekti15-----X--
Asiakasvuorovaikutus ja digitaaliset liiketoimintamallit15------X-
Kehittyvä osaaja0--------
Opinnäytetyö15--------
Opinnäytetyö15--------
Click here to see your activities