Tieto- ja viestintätekniikka, biotalouden koulutus
Tutkinnossa saavutettava osaaminen

Biotalouden insinöörikoulutuksesta valmistuu digitaalisuuden soveltajia bio- ja kiertotalouteen. Lähtökohtana on ICT-alan koulutus, jolle biotalous on toimintaympäristö. Koulutus antaa vahvan pohjan modernin digitalisaation hallintaan. Tietotekniikka, esineiden internet, älykäs teknologia ja tiedon hyödyntäminen tulevat tutuksi.

Keskeistä koulutuksessa on oppia ymmärtämään bio- ja kiertotalouden toimintakokonaisuus. Se luo perustan, jolle rakennetaan uusiutuviin luonnonvaroihin ja materiaalitehokkuuteen perustuvia älykkäitä tuotteita ja palveluita.

Kieli- ja viestintätaidot ovat keskeinen osa tekniikan alan asiantuntijan ammattitaitoa. Työelämälähtöiset kielten ja viestinnän opinnot linkitetään osaksi ammatillisia opintoja.

Koulutuksesta valmistuvalla insinöörillä on vankka biotalouden ja tietotekniikan perusosaaminen:

•    Ymmärrät kiertotalouden periaatteet ja merkityksen yhteiskunnan kehityksessä.
•    Osaat soveltaa tietotekniikkaa bio- ja kiertotalouden ratkaisujen kehittämissä.
•    Perehdyt bio- ja kiertotalouteen liittyvään liiketoimintaan ja saat valmiuksia yrittäjyyteen. 
•    Ymmärrät digitalisaation vaikutuksia liiketoimintaan. 

Tämän lisäksi:

•    Sinulle kehittyy tekniikan alan luonnontieteellinen osaamisperusta ja teknistaloudellinen ajattelutapa.
•    Ymmärrät moniammatillisen yhteistyön merkityksen bio- ja kiertotaloudessa.
•    Opit hyödyntämään avointa tietoa uuden liiketoiminnan luomisessa.
•    Hankit yleisiä työelämätaitoja, kuten: vastuullinen toiminta työyhteisössä, luova ongelmanratkaisutaito, monialaisissa tiimeissä työskentely, viestintä- ja kielitaidot.
•    Saat valmiuksia työskennellä asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnoista suuri osa tehdään työelämälähtöisinä projektiopintoina. Yrityslähtöiset hankkeet voivat liittyä esimerkiksi vesi-, energia- ja jätehuoltoon, materiaalitehokkuuteen tai luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Projektiopinnot perehdyttävät ammattialaan liittyvään liiketoimintaan ja yrittäjyyteen.

Voit valita opintoja myös biotalouden muiden koulutusten, tekniikan sekä koko ammattikorkeakoulun tarjonnasta tukemaan omaa ammatillisista suuntautumistasi.
4
240
Aloitusvuosi:
2019
INTBP19A2

Aloitusvuosi:
2019
INTBM19A2

NimiLukukausi12345678
Tieto- ja viestintätekniikka, biotalouden koulutus240--------
Ydinosaaminen150--------
Toimijana bioyhteiskunnassa15X-------
eBiotalous15X-------
Biotalouden arvoverkot ja digitalisaatio15-X------
Data-analytiikka15-X------
Kiertotalous15--X-----
IoT alustat15--X-----
Älykkäät anturijärjestelmät15---X----
Pilvipalvelut ja tiedon hallinta15---X----
Työharjoittelu30--XXXXXX
Profiloiva osaaminen75--------
Mobiiliratkaisut15----X---
Paikannustekniikat ja älykäs logistiikka15----X---
3D mallinnus ja tulostaminen15-----X--
Kehitysprojekti15-----X--
Asiakasvuorovaikutus ja digitaaliset liiketoimintamallit15------X-
Kehittyvä osaaja0--------
Opinnäytetyö15--------
Opinnäytetyö15--------
Click here to see your activities