Tieto- ja viestintätekniikka, biotalouden koulutus
Tutkinnossa saavutettava osaaminen

Biotalouden insinööri (AMK) on tekniikkaa ja luonnonvara-alaa yhdistävä  koulutus, jossa tietotekniikkaa sovelletaan bio- ja kiertotalouteen. Tutkinnon suorittanut insinööri (AMK) osaa kehittää digitaalisia ratkaisuja kestävän yhteiskunnan tarvitsemien uusien älykkäiden tuotteiden ja palveluiden synnyttämiseksi.

Opinnoista suuri osa tehdään työelämälähtöisinä projektiopintoina. Yrityslähtöiset hankkeet voivat liittyä esimerkiksi vesi-, energia- ja jätehuoltoon, materiaalitehokkuuteen tai luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Projektiopinnot perehdyttävät ammattialaan liittyvään liiketoimintaan ja yrittäjyyteen.
4
240
Aloitusvuosi:
2017
INTBP17A2

Aloitusvuosi:
2018
INTBP18A2

NimiLukukausi12345678
Tieto- ja viestintätekniikka, biotalouden koulutus165--------
Ydinosaaminen150--------
Toimijana bioyhteiskunnassa15X-------
eBiotalous15X-------
Biotalouden arvoverkot ja digitalisaatio15-X------
Data-analytiikka15-X------
Kiertotalous15--X-----
IoT alustat15--X-----
Älykkäät anturijärjestelmät15---X----
Pilvipalvelut ja tiedon hallinta15---X----
Työharjoittelu30-XXXXXX-
Profiloiva osaaminen0--------
Mobiiliratkaisut15----X---
Paikannustekniikat ja älykäs logistiikka15----X---
3D mallinnus ja tulostaminen15-----X--
Kehitysprojekti15-----X--
Asiakasvuorovaikutus ja digitaaliset liiketoimintamallit15------X-
Kehittyvä osaaja0--------
Opinnäytetyö15--------
Opinnäytetyö15------X-
Click here to see your activities