Sähkö- ja automaatiotekniikan muuntokoulutus
Sähkö- ja automaatiotekniikkaan erikoistunut insinööri (AMK) osaa suunnitella sähköistystä ja automaatiota kiinteistöihin sekä teollisuuden tuotantolaitteisiin. Hän osaa hyödyntää oppimaansa soveltaessaan sähkö- ja automaatiotekniikkaa eri käyttökohteisiin, esimerkiksi valaistuksen, liikenteen ja hissien ohjaukseen sekä robotteihin.

Muuntokoulutuksella täydennetään automaatioinsinöörin osaamista sähkötekniikan alueella nimellisjännitteeltään enintään 1 kV vaihtojännitteisiin sähköjärjestelmiin. Koulutus mahdollistaa valmistumisen jälkeen hakea S2-sähköpätevyyttä muiden laissa pätevyyteen määriteltyjen vaatimusten täytyessä.

Koulutuksessa hyödynnetään uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia käytännönläheisessä, paljon omakohtaista tekemistä sisältävässä opiskelussa. Koulutuksen olennaisimpia painopistealueita ovat sähkövoimatekniikka, rakennussähköistys, hajautettu sähköenergiatuotanto, kiinteistöjen älykkäät ohjaukset, sähköalan yrittäjyys sekä sähköalan standardit ja direktiivit.

Muuntokoulutus sisältää vähintään 45 op sähköalan opinnot. Muuntokoulutuksen sisällön määrittely noudattaa pätevyysvaatimuksen osalta seuraavia määräyksiä:
- KTMp 516 https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1996/19960516
Sähkötekniikan toteutuksen on noudatettava koulutusvaatimuksen osalta seuraavia määräyksiä:
- SETI http://www.seti.fi/index.php?k=18796


Sijoittuminen työelämään

Sähkö- ja automaatioinsinööri työskentelee tyypillisesti teollisuuden tai kiinteistöalan teknologiayrityksessä suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä sekä myöhemmin kokemuksen karttuessa erilaisissa esimiestehtävissä. Työ on lähes aina ryhmätyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa kansainvälisessä työympäristössä. Tällaisia tehtäviä on esimerkiksi tuotantolaitoksissa, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa sekä sähkösuunnittelu- ja asennusalan yrityksissä.

Suunnittelutehtävät koostuvat yleensä projekteista, joissa suunnitellaan ja toteutetaan esimerkiksi tuotantolaitteiden ja prosessien sähköistyksiä ja automaattisia ohjausjärjestelmiä. Asuin- ja tuotantorakennuksiin liittyvät sähköistykset ja kiinteistöautomaatio ovat myös tyypillisiä suunnitteluinsinöörin työtehtäviä, samoin työkoneisiin, liikenteen ohjausjärjestelmiin ja sähkön jakeluun liittyvät tehtävät.
Menestyksekäs tehtävien hoitaminen edellyttää tekniikan osaamisen lisäksi aktiivisuutta ja ryhmätyöaitoja, matkustusvalmiutta, monikulttuurisuusosaamista, asiakaslähtöistä ajattelutapaa ja esiintymistaitoa sekä vähintään hyvää englannin kielen kirjallista ja suullista osaamista.


Tutkinnossa saavutettava osaaminen ja oppimispolut

Muuntokoulutukseen tulevalla opiskelijalla on jo osaaminen automaation tai koneautomaation alalta aiemmasta insinöörin tutkinnostaan. Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä, josta hyväksilukujen jälkeen suoritettavaksi jää 75 opintopistettä. Koulutuksen tarkoitus on antaa riittävä sähkötekninen koulutus S2-sähköpätevyyden hakemiseksi.

Opinnot alkavat tammikuussa ja ne on jaettu viiteen moduuliin, joista neljä ensimmäistä sisältävät sähköalan opintoja ja viides opinnäytetyön. Sähköalan opinnot opiskellaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Opinnäytetyön tekeminen aloitetaan ensimmäisen vuoden syksyllä sähköalan opintojen rinnalla ja se viimeistellään toisen vuoden tammi- helmikuun aikana.


Opiskelumuodot

Automaatiotekniikan ja koneautomaatiotekniikan insinööreille suunnattu muuntokoulutus suoritetaan monimuoto-opiskeluna, jolloin opiskelija voi suorittaa opinnot oman työnsä ohella. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkon välityksellä tapahtuvaa opiskelua sekä itsenäisesti suoritettavaa omatoimista ja ryhmätyöskentelyä. Lähiopetus järjestetään viikonloppuisin perjantai-iltaisin ja lauantaisin.

Opiskelussa on käytössä verkko-oppimisalusta ja reaaliaikaisen vuorovaikutuksen tarjoava monipuolinen etäopiskelualusta. Etäopiskelun tukena käytetään lisäksi oppilaitoksen tarjoamaa virtuaaliympäristöä, jonka avulla suunnitteluohjelmistoja on mahdollisuus käyttää oppilaitoksen ulkopuolelta. Joistakin sähkösuunnitteluohjelmista on tarjolla myös ilmaisia opiskelijaversiota, joita voi hyödyntää opiskelun aikana.
1.5
240
Aloitusvuosi:
2019
INSAM20Y7

NimiLukukausi123
Sähkö- ja automaatiotekniikan muuntokoulutusSähkö- ja automaatiotekniikan muuntokoulutus240---
YdinosaaminenYdinosaaminen135---
Sähkötekniikka 115X--
Sähkötekniikka 215X--
Sähkötekniikka 315-X-
Sähkötekniikka 415-X-
Johdatus automaatioonJohdatus automaatioon15---
Automaation sovelluksetAutomaation sovellukset15---
Sovellettu mittaustekniikkaSovellettu mittaustekniikka15---
Automaatiosuunnittelun menetelmätAutomaatiosuunnittelun menetelmät15---
Ohjelmointisovellukset 1Ohjelmointisovellukset 115---
Profiloiva osaaminenProfiloiva osaaminen60---
Ohjelmointisovellukset 2Ohjelmointisovellukset 215---
Hajautetun energiantuotannon ratkaisutHajautetun energiantuotannon ratkaisut15---
Modernit teknologiasovelluksetModernit teknologiasovellukset15---
KunnossapitoKunnossapito15---
HarjoitteluHarjoittelu30---
Harjoittelu 1Harjoittelu 115---
Harjoittelu 2Harjoittelu 215---
OpinnäytetyöOpinnäytetyö15---
Opinnäytetyö15--X
Click here to see your activities