Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri)
Sijoittuminen työelämään

Rakentamisen osaajia tarvitaan yhteiskunnassamme kaikkialla. Talojen lisäksi rakennustekniikkaa sovelletaan rakennetussa ympäristössämme esim. liikenneväylissä, vesi- ja jätehuollossa. Rakennusinsinöörin työtehtävät voivat liittyä uudis- ja korjausrakentamiseen niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Käytännön työ on esim. suunnittelua, tuotekehitystä, johtamista, viranomaisvalvontaa tai kaupankäyntiä.

Oppimispolut

Rakentamisessa opiskelija voi suuntautua talonrakennuskohteiden rakennesuunnitteluun, talorakentamisen tai infrarakentamisen projektien johtamiseen.

Muuntokoulutuksessa opinnot suunnitellaan yksilöllisesti perustuen opiskelijan aiemmin hankittuun osaamiseen. Suoritettavat opinnot (75 op) valitaan ryhmälle ajoitetusta opetussuunnitelmasta.

Tutkinnossa saavutettava osaaminen

Rakentamisen ammattilainen seuraa jatkuvasti alan kehitystä, tuntee uusimmat suunnittelu- ja tuotantotekniikat sekä hallitsee ajanmukaiset johtamistekniikat. Hän myös osaa soveltaa niitä kaikkia käytännön työtilanteisiin. Rakennusinsinöörillä tulee olla oman erityisosaamisensa lisäksi näkemys koko rakentamisprosessista. Työ edellyttää ammatillisen tiedon hallinnan lisäksi muun muassa ongelmanratkaisukykyä, taloudellista ajattelua, johtamistaitoa, yhteistyökykyä, tietotekniikan käyttövalmiuksia ja kielitaitoa.
4
240
Aloitusvuosi:
2019
INRAM19A3 muuntokoulutus

NimiLukukausi12345678
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri)136--------
Ydinosaaminen121--------
Rakennusalan toimintaympäristö15XXXX----
Maankäytön, kaavoituksen ja rakennusmateriaalien perusteet15XXXX----
Pientalohankkeen suunnittelu ja toteutus15XXXX----
Pientalon rakennetekniikka15XXXX----
Asuin- ja infrarakentaminen16XXXX----
Rakenteiden mitoituksen perusteet15XXXX----
Tekniikan ja liikenteen alan harjoittelu30XXXX----
Profiloiva osaaminen0--------
Toimitilarakentaminen15X-------
Maankäyttö15X-------
Betonirakenteiden suunnittelu15X-------
Rakennushankkeen johtaminen15X-------
Puurakenteiden suunnittelu15-X------
Rakennushankkeen hallinta ja johtaminen käytännössä15-X------
Teräsrakenteiden suunnittelu15-X------
Rakennushankkeen yleissuunnittelu15-X------
Korjausrakentaminen15--X-----
Kenttäanalytiikka15--X-----
Korjausrakentamishankkeen suunnittelu15--X-----
Yhdyskuntateknisen korjausrakentamishankkeen suunnittelu15--X-----
Kehittyvä osaaja0--------
Opinnäytetyö15--------
Opinnäytetyö15--------
Click here to see your activities