Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri)
Sijoittuminen työelämään

Rakentamisen osaajia tarvitaan yhteiskunnassamme kaikkialla. Talojen lisäksi rakennustekniikkaa sovelletaan rakennetussa ympäristössämme esim. liikenneväylissä, vesi- ja jätehuollossa. Rakennusinsinöörin työtehtävät voivat liittyä uudis- ja korjausrakentamiseen niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Käytännön työ on esim. suunnittelua, tuotekehitystä, johtamista, viranomaisvalvontaa tai kaupankäyntiä.

Oppimispolut

Rakentamisessa opiskelija voi suuntautua talonrakennuskohteiden rakennesuunnitteluun, talorakentamisen tai infrarakentamisen projektien johtamiseen.

Tutkinnossa saavutettava osaaminen

Rakentamisen ammattilainen seuraa jatkuvasti alan kehitystä, tuntee uusimmat suunnittelu- ja tuotantotekniikat sekä hallitsee ajanmukaiset johtamistekniikat. Hän myös osaa soveltaa niitä kaikkia käytännön työtilanteisiin. Rakennusinsinöörillä tulee olla oman erityisosaamisensa lisäksi näkemys koko rakentamisprosessista. Työ edellyttää ammatillisen tiedon hallinnan lisäksi muun muassa ongelmanratkaisukykyä, taloudellista ajattelua, johtamistaitoa, yhteistyökykyä, tietotekniikan käyttövalmiuksia ja kielitaitoa.
4
240
Aloitusvuosi:
2019
INRAP19A3

Aloitusvuosi:
2019
INRAM20X3

Click here to see your activities