Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri)
Sijoittuminen työelämään

Rakentamisen osaajia tarvitaan yhteiskunnassamme kaikkialla. Talojen lisäksi rakennustekniikkaa sovelletaan rakennetussa ympäristössämme esim. liikenneväylissä, vesi- ja jätehuollossa. Rakennusinsinöörin työtehtävät voivat liittyä uudis- ja korjausrakentamiseen niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Käytännön työ on esim. suunnittelua, tuotekehitystä, johtamista, viranomaisvalvontaa tai kaupankäyntiä.

Oppimispolut

Rakentamisessa opiskelija voi suuntautua talonrakennuskohteiden rakennesuunnitteluun, talorakentamisen tai infrarakentamisen projektien johtamiseen.

Tutkinnossa saavutettava osaaminen

Rakentamisen ammattilainen seuraa jatkuvasti alan kehitystä, tuntee uusimmat suunnittelu- ja tuotantotekniikat sekä hallitsee ajanmukaiset johtamistekniikat. Hän myös osaa soveltaa niitä kaikkia käytännön työtilanteisiin. Rakennusinsinöörillä tulee olla oman erityisosaamisensa lisäksi näkemys koko rakentamisprosessista. Työ edellyttää ammatillisen tiedon hallinnan lisäksi muun muassa ongelmanratkaisukykyä, taloudellista ajattelua, johtamistaitoa, yhteistyökykyä, tietotekniikan käyttövalmiuksia ja kielitaitoa.
4
240
Aloitusvuosi:
2018
INRAP18A3

NimiLukukausi12345678
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri)136--------
Ydinosaaminen121--------
Rakennusalan toimintaympäristö15X-------
Maankäytön, kaavoituksen ja rakennusmateriaalien perusteet15X-------
Pientalohankkeen suunnittelu ja toteutus15-X------
Pientalon rakennetekniikka15-X------
Asuin- ja infrarakentaminen16--X-----
Rakenteiden mitoituksen perusteet15--X-----
Tekniikan ja liikenteen alan harjoittelu30--XXXXXX
Profiloiva osaaminen0--------
Toimitilarakentaminen15---X----
Maankäyttö15---X----
Betonirakenteiden suunnittelu15---X----
Rakennushankkeen johtaminen15---X----
Puurakenteiden suunnittelu15----X---
Rakennushankkeen hallinta ja johtaminen käytännössä15----X---
Teräsrakenteiden suunnittelu15----X---
Rakennushankkeen yleissuunnittelu15----X---
Korjausrakentaminen15-----X--
Kenttäanalytiikka15-----X--
Korjausrakentamishankkeen suunnittelu15-----X--
Yhdyskuntateknisen korjausrakentamishankkeen suunnittelu15-----X--
Kehittyvä osaaja0--------
Opinnäytetyö15--------
Opinnäytetyö15--------
Click here to see your activities