Liikenneala
Sijoittuminen työelämään

Liikennealan insinöörin työtehtävien kirjo on laaja aina liikennejärjestelmien suunnittelusta ja strategisesta ohjauksesta yksityiskohtaiseen liikenneympäristön suunnitteluun sekä liikkumisen ohjauksesta erilaisten älykkään liikenteen palvelujen suunnitteluun. Liikenneturvallisuuden parantaminen on keskeinen tavoite kaikessa liikennesuunnittelussa. Koska liikenneala kytkeytyy hyvin moniin muihin yhteiskunnan alueisiin, on monialainen osaaminen liikenneinsinöörille eduksi. Myös hyvistä viestintä- ja vuorovaikutustaidoista on alalla hyötyä.

Oppimispolut

Opiskelija voi painottaa opintojaan haluamaansa suuntaan esim. liikennesuunnittelun tai älyliikenteen opintopoluille.

Liikennesuunnittelun opinnoissa perehdytään kaikkien liikennemuotojen - joukkoliikenteen, autoliikenteen, pyöräilyn, kävelyn - ja pysäköinnin suunnitteluun sekä myös liikenteen ympäristövaikutuksiin ja niiden arviointiin. Lisäksi opiskelija saa valmiudet liikennesuunnittelussa tarvittavien liikennetutkimusten ja välityskykytarkastelujen tekemiseen.

Älyliikenteen opinnoissa opiskelija saa kokonaiskäsityksen tieto- ja viestintätekniikan erilaisista keinoista ja mahdollisuuksista liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi ja oppii hyödyntämään kehittyvän tekniikan mahdollisuuksia osana liikenteen ja kuljetusten suunnittelua.

Opiskelija voi täydentää osaamistaan myös muiden koulutusalojen tarjontaa hyödyntäen tai hyödyntäen korkeakoulun kaikille koulutusohjelmille yhteistä tarjontaa ottamalla esimerkiksi logistiikan ja tuotantotalouden opintoja osaksi tutkintoa. Osan opinnoista voi myös suorittaa nk. työpaikkaopintoina osallistumalla oman työpaikan projekteihin. Opintojen aikana tarjotaan myös mahdollisuus suorittaa osa opintoja jossakin HAMKin kansainvälisessä vaihtokohteessa.
4
240
Aloitusvuosi:
2019
INLIP19A6

Aloitusvuosi:
2019
INLIM19A6

NimiLukukausi12345678
Liikenneala165--------
Ydinosaaminen150--------
Lähdetään liikenteeseen15X-------
Liikennealan perusteet15X-------
Liikennesuunnittelun perusteet15-X------
Liikenne ja yhteiskunta15-X------
Älykäs liikenne ja viisas liikkuminen15--X-----
Liikennesuunnitteluprosessi15--X-----
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen15XXXX----
Kielet ja viestintä15XXX-----
Työharjoittelu15-XXX----
Asiantuntijaharjoittelu15---XXX--
Profiloiva osaaminen0--------
Väyläsuunnittelu15---X----
Liikenteen ohjaus ja hallinta15---X----
Liikennejärjestelmien suunnittelu15----X---
Älykkään liikenteen syventävät opinnot15----X---
Kehittyvä osaaja15--------
Virkamiesruotsi suullinen0--------
Virkamiesruotsi kirjallinen0--------
Opinnäytetyö15--------
Opinnäytetyö15--------
Click here to see your activities