Konetekniikan koulutus 2019 syksy alkaen
4
0
Aloitusvuosi:
2019
Inkop19a6

NimiLukukausi12345678
Konetekniikan koulutus 2019 syksy alkaen165--------
Ydinosaaminen150--------
Orientaatio insinööriopintoihin15X-------
Mekaniikka15X-------
Valmistustekniikka15-X------
Palkkirakenteen suunnittelu15-X------
Osien valmistus15--X-----
Koneenosat15--X-----
Ohutlevyrakenteet15---X----
Tuotekehitys15---X----
Tekniikan alan harjoittelu30-X-X----
Profiloiva osaaminen0--------
Teollisen laitteen suunnittelu15----X---
Rakenteiden analyysi15-----X--
Valmistusautomaatio15------X-
Advanced mathematics15--------
Kehittyvä osaaja0--------
Virkamiesruotsi suullinen0--------
Virkamiesruotsi kirjallinen0--------
Opinnäytetyö15--------
Opinnäytetyö15--------
Click here to see your activities