Bio- ja elintarviketekniikan koulutus
SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Bio- ja elintarviketekniikka on biologisten materiaalien jalostusta tuotteiksi turvallisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Bio- ja elintarviketekniikan insinööri (AMK) tuntee biologisten raaka-aineiden ominaisuudet ja niiden jalostamiseen tarvittavat bio- ja prosessitekniset mahdollisuudet. Koko tuotantoketjun vastuullinen ja taloudellinen ajattelu on osa bio- ja elintarvikeinsinöörin osaamista.

Työpaikkoja alalla on sekä teollisuudessa että julkisella sektorilla esimerkiksi tuotannonsuunnittelijana, linjaesimiehenä, tiiminvetäjänä, erityisasiantuntijana, terveystarkastajana, ympäristöinsinöörinä, tuotekehitysinsinöörinä, laatupäällikkönä tai prosessivastaavana.

TUTKINNOSSA SAAVUTETTAVA OSAAMINEN JA OPPIMISPOLUT

Bio- ja elintarviketekniikan insinööri (AMK) hallitsee riittävät matemaattiset taidot alan työtehtävien tarpeisiin. Hän soveltaa kemian, fysiikan, mikrobiologian ja biologian teorioita käytäntöön ja kehittää näiden pohjalta tuotteita ja prosesseja. Prosessi- ja raaka-aineosaaminen on alan insinöörillä vahva, samoin laadullisten ja taloudellisten näkökulmien hyödyntäminen elintarvike- ja ympäristöbiotekniikan työtehtävissä
Bio- ja elintarviketekniikan opiskelijana voit luoda oman ammatillisen oppimispolkusi seuraavasti:

- Elintarviketeollisuus
- Elintarvikeyrittäjyys
- Biojalostamotoiminta

Elintarvikepuolen oppimispoluissa opiskelija syventää prosessiosaamistaan valitsemansa raaka-aineen, kuten maito, vilja tai liha, näkökulmasta.

Biojalostamotoiminnan profiloivissa opinnoissa keskitytään biomassan jalostamiseen, ympäristöteknologiaan ja bioenergiatuotantoon

OPISKELUMUODOT

Bio- ja elintarviketekniikan insinööriksi opiskelu tapahtuu Visamäen kampuksella Hämeenlinnassa. Moduulikohtaisesti opiskelija voi valita kokopäivätyötä vastaavan 8-16, omatoimisen ja nopeutetun 24/7 tai omaan työhön kytkeytyvän 18-100 mallin. Opinnot koostuvat 15 opintopisteen laajuisista moduuleista, jotka jakautuvat teoriaopintoihin, laboratoriotyöskentelyyn, käytännön töihin sekä työelämäprojekteihin. Työharjoittelu on 30 opintopistettä ja opinnäytetyö 15 opintopistettä. Opinnäytetyö samoin kuin harjoittelu ja opintojen aikana karttunut kesätyökokemus auttavat luomaan suhteita työelämään.

Bio- ja elintarviketekniikan insinööriopintojen suunniteltu kestoaika on 4 vuotta ja 240 opintopistettä. Jo hankittua osaamista voi osoittaa todistuksin ja näytöin ja olemassa oleva osaaminen vähentää suoritettavien opintojen määrää. Opintojen etenemisen varmistamiseksi ja urasuunnittelua varten opiskelija saa henkilökohtaista ja ryhmäkohtaista ohjausta. Hyväksytyt opinnot arvioidaan arvosanoilla 1-5 ja omasta osaamisesta saa palautetta moduulikohtaisesti.
4
240
Aloitusvuosi:
2019
INBIP19A3

NimiLukukausi12345678
Bio- ja elintarviketekniikan koulutus240--------
Ydinosaaminen180--------
Bio- elintarvike ja ympäristöala tutuksi15X-------
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot15X-------
Biologiset raaka-aineet ja niiden turvallinen käsittely15-X------
Elintarvikkeiden jalostus, sivu- ja jätevirtojen käsittely15-X------
Prosessialan työkalut15--X-----
Sustainable Bioeconomy15--X-----
Yksikköprosessit tuotevalmistuksessa15---X----
Laadunhallinta15---X----
Industrial Biotechnology15----X---
Tuotannon suunnittelu ja optimointi15------X-
Tekniikan ja liikenteen alan harjoittelu30--XXXX--
Profiloivat45--------
Maidon jalostus tuotteeksi I15----X---
Maidon jalostus tuotteeksi II15-----X--
Lihan jalostus tuotteeksi15----X---
Viljan jalostus tuotteeksi15-------X
Biomassan jalostus15----X---
Uusiutuvat energiamuodot15-----X--
Työpaikkaopinnot15-X-X-X--
Tutkimus/kehitysprojekti15--XXXXX-
Startup Business School15-----XX-
Kehittyvä osaaja0--------
Opinnäytetyö15--------
Opinnäytetyö15--------
Click here to see your activities