Puutarhatalous
SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN


Puutarhatalous on koristekasvien, vihannesten, marjojen, hedelmien ja sienten viljelyä, jalostamista, tuotteistamista, kauppaamista ja markkinointia. Puutarhatuotteita tuotetaan tuhansilla viljelmillä avomaalla ja kasvihuoneissa eri puolella Suomea. Puutarhatalouden koulutusohjelmasta valmistuvat hortonomit sijoittuvat moniin erilaisiin tehtäviin.

Hortonomit toimivat vastuullisissa tehtävissä viljely- ja jatkojalostusyrityksissä, sekä asiantuntijoina kaupan, neuvonnan, opetuksen ja hallinnon alalla. Tehtävänimike voi olla esimerkiksi myyntipäällikkö, tuotantopäällikkö, viljelypäällikkö, osastopäällikkö ja erityisasiantuntija. Monella hortonomilla on oma yritys. Se voi olla viljelmä, puutarhamyymälä tai tukkukauppa. Puutarha-alan kauppa on hyvin kansainvälistä ja antaa hyvän mahdollisuuden urakehitykseen.


TUTKINNOSSA SAAVUTETTAVA OSAAMINEN JA OPPIMISPOLUT


Hortonomin ydinosaaminen

Hortonomi (AMK) hallitsee puutarhakasvien viljelyn työvälineet ja menetelmät ja niiden käytännön toteutukset. Hänellä on hyvä kasvintuntemus ja tuotantoon liittyvä biologinen ja tekninen osaaminen. Hän pystyy määrittämään hyöty-, rikka- ja luonnonkasveja ja tuntee ravinto- ja koristekasvien käyttöominaisuudet. Hän osaa määrittää keskeisimmät kasvintuhoojat ja käyttää erilaisia kasvinsuojelumenetelmiä. Hortonomi (AMK) osaa laatia kustannuslaskelmia ja toimia yrittäjämäisesti.


Hortonomin profiloiva osaaminen

Hortonomi (AMK) hallitsee puutarhakasvien tuotantoketjut ja hän osaa työnjohdon ja työtehtävien suunnittelun ja organisoinnin. Hortonomi osaa suunnitella viljelyä ja kauppaa sekä laskea kannattavuutta. Hortonomi osaa valita sopivat lajikkeet ja lisäystavan sekä viljelyjärjestelmän. Hän osaa ajoittaa sadon sekä ohjata sen määrää ja laatua. Hortonomi osaa myös sadon käsittelyyn ja varastointiin liittyvät toimenpiteet ja niiden merkityksen lopputulokseen. Hortonomi osaa tehdä kehitystyötä ja soveltavaa tutkimusta.

Hortonomi osaa keskeisimmät puutarhakaupan toiminnot ja siihen liittyvän markkinoinnin sekä tuntee kansainvälistä puutarhakauppaa. Hortonomi osaa innovoida uusia tuotteita ja palveluita, osaa tehdä yrityksen strategista suunnittelua ja perustaa oman alansa yrityksen ja arvioida sen toimintaedellytyksiä markkinoilla.


OPISKELUMUODOT

Hortonomiksi opiskelu tapahtuu Lepaan perinteikkäässä ympäristössä. Moduulikohtaisesti opiskelija voi valita työpaikkatyöskentelyä vastaavan 8-16, omatoimisen 24/7 tai omaan työhön kytkeytyvän 18-100 mallin. 8-16 mallissa opiskellaan tiimimäisesti koululla koulutilan ja ulkopuolelta tulleiden toimeksiantojen perusteella. 24/7 malli perustuu omatoimiseen opiskeluun annettujen materiaalien ja tietoiskujen tukemana. 18-100 mallissa opiskelu tapahtuu työpaikoilla tai omassa yrityksessä.

Työharjoittelu 15 opintopistettä tehdään yleensä toisen opintovuoden jälkeen ja asiantuntijaharjoittelu 15 opintopistettä opintojen loppuvaiheessa. Harjoittelut tehdään pääsääntöisesti kesäaikaan. Osan opinnoista ja harjoitteluista ja harjoittelut voi tehdä kansainvälissä opiskelijavaihdossa. Opintoihin kuuluva opinnäytetyö voi olla suunnittelua, tuotekehitystä, soveltavaa tutkimusta tai projektityötä. Opinnäytetyö samoin kuin harjoittelu auttavat luomaan suhteita työelämään.

Hortonomiopintojen suunniteltu kestoaika on 4 vuotta ja 240 opintopistettä. Jo hankittua osaamista voi osoittaa todistuksin ja näytöin ja olemassa oleva osaaminen vähentää suoritettavien opintojen määrää. Opintojen etenemisen varmistamiseksi ja urasuunnittelua varten opiskelija saa henkilökohtaista ja ryhmäkohtaista ohjausta. Hyväksytyt opinnot arvioidaan arvosanoilla 1-5 ja omasta osaamisesta saa palautetta moduulikohtaisesti.
4
240
Aloitusvuosi:
2019
HOPU19A4

NimiLukukausi12345678
Puutarhatalous255--------
Ydinosaaminen135--------
Puutarhakasvit ja maaperä15X-------
Kasvutekijöiden hallinta15X-------
Viljelyohjelmat15-X------
Puutarhakasvien viljelyjärjestelmät15-X------
Puutarhakasvien tuotetietous15--X-----
Sustainability in horticulture15--X-----
Yrittäminen ja markkinointi puutarhataloudessa15---X----
Työharjoittelu15-XX-----
Asiantuntijaharjoittelu15-----XX-
Virkamiesruotsi suullinen0--------
Virkamiesruotsi kirjallinen0--------
Profiloiva osaaminen105--------
Puutarha-alan kausityöt15-XX-----
Viljely- ja työnjohtotaidot puutarha-alalla15---X----
Puutarha-alan agroekologia15---X----
Puutarha-alan kauppa, neuvonta ja toimintaketjut15----X---
Avomaatuotannon suunnittelu ja kehittäminen15----X---
Tutkimus ja tuotekehitys puutarhataloudessa15-----X--
Kasvihuonetuotannon suunnittelu ja kehittäminen15-----X--
Työelämän kehitysprojekti puutarha- ja viheralalla15----XX--
Kehittyvä osaaja0--------
Opinnäytetyö15--------
Opinnäytetyö15-----XX-
Click here to see your activities