Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta erikoistumiskoulutus
Opiskelijalähtöisyys on keskeinen erikoistumiskoulutuksen toteutusta ohjaava periaate. Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti, digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opinnot kiinnittyvät työelämään oppimistehtävien avulla. Opetusmenetelmät tukevat tiedon yhteisluomista opiskelijoiden, opettajien sekä työelämän toimijoiden välillä. Oppimistehtävät ohjaavat opiskelijoita jakamaan tietojaan, taitojaan ja kokemuksiaan vuorovaikutteisesti. Opiskelijoita kannustetaan muodostamaan korkeakoulujen ja työelämän dialogia hyödyntäviä asiantuntijaverkostoja.

Opiskelijan asiantuntemus osoitetaan osaamistavoitteiden pohjalta laadittujen arviointikriteerien mukaisesti. Arvioinnin muotoja ovat muun muassa tehtävät, arviointikeskustelut itse- ja vertaisarviointi tai työpaikalla tapahtuvat näytöt.
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta –erikoistumiskoulutus suoritetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelu edellyttää osallistujan itseohjautuvuutta, vastuullisuutta ja aktiivisuutta. Koulutuksen tavoitteellinen suoritusaika on 1 - 1,5 vuotta.

Koulutuksen laajuus 30 op tarkoittaa 800 tuntia opiskelijan työtä. Koulutus rakentuu lähiopetuksesta sekä ohjatusta oppimisesta ja itsenäisestä opiskelusta. Oppimistehtävien avulla opiskelija syventää osaamistaan ja painottaa sitä työssään tarvitsemaansa erikoisosaamiseen.
Opintojen aikana osaamista arvioidaan kehittävän arvioinnin periaatteella niin, että opiskelija ja vertainen eli opiskelijakollega ja ohjaava opettaja käyvät dialogia opiskelijan osaamisesta ja sen kehittymisestä suhteessa tavoitteisiin. Opiskeltavien moduulien toteutusta, suoritusta ja arvioinnin kriteereitä koskeva tarkempi kuvaus on laadittu toteutussuunnitelmaan.
1
30
Aloitusvuosi:
2019
EKHT19B

Click here to see your activities