Maaseutuelinkeinojen koulutus
SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Agrologi on maaseudun monitaitoinen osaaja, jolle on tarjolla monia uramahdollisuuksia. Monet valmistuneet siirtyvät opintojen jälkeen heti yrittäjiksi. Maatilayrityksen lisäksi työpaikka voi löytyä esimerkiksi valtionhallinnosta, kunnasta, järjestöstä, maatalousneuvonnasta tai elinkeinoelämästä. Opintojen ja harjoittelun myötä maaseutuelinkeinojen koulutus antaa erinomaiset valmiudet yrittäjäksi, neuvonta-, hallinto-, esimies-, asiantuntija- ja suunnittelutehtäviin sekä opetus-, tutkimus- ja markkinointityöhön. Kielitaitoisilla agrologeilla on hyvät mahdollisuudet kansainvälisiin tehtäviin.

TUTKINNOSSA SAAVUTETTAVA OSAAMINEN JA OPPIMISPOLUT

Agrologin tutkintoon liittyvät käytännön työtaidot opitaan nykyaikaisella opetusmaatilalla ja harjoittelutiloilla kesäaikana. Kahden ensimmäisen vuoden aikana pakollisissa ydinosaamisen moduuleissa opiskellaan kasvinviljelyn, kotieläintuotannon, tuotantotalouden ja tekniikan perusteita. Opintoihin kuuluu kuusi valinnaista profiloivaa moduulia, joita voi valita laajasta joukosta joko Biotalouden tai koko ammattikorkeakoulun profiloivien moduulien tarjonnasta. Profiloivilla moduuleilla voi syventää tai laajentaa osaamista mm. maaseudun kehittämiseen, maatalouskauppaan, metsätalouteen, bioenergiaan tai luonnonmukaisen tuotantoon.
Opinnoissa ammattialan osaamisen rinnalla opiskellaan työelämän yleisiä taitoja, vastuun ottamista itsestä, työyhteisöstä, yhteiskunnasta ja ympäristöstä. Projektimainen opiskelu kehittää luovia ongelmanratkaisutaitoja ja olemassa olevien tietojen ja menetelmien asiakaslähtöistä soveltamista käytännön tilanteissa. Opintoihin sisältyvissä viestintä- ja kieliopinnoissa on tavoitteena monipuolinen osaaminen suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa myös digitaalisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä.

OPISKELUMUODOT

Agrologiksi opiskelu tapahtuu Mustialan perinteikkäässä ympäristössä. Moduulikohtaisesti opiskelija voi valita opiskelumuodoksi aikaisemman osaamisen ja työkokemuksen perusteella työpainotteisen 8-16, omatoimisen 24/7 tai omaan työhön kytkeytyvän 18-100 mallin. 8-16 mallissa opiskellaan tiimimäisesti koululla koulutilan ja ulkopuolelta tulleiden toimeksiantojen perusteella. 24/7 malli perustuu omatoimiseen opiskeluun annettujen materiaalien ja tietoiskujen pohjalta. 18-100 mallissa opiskelu tapahtuu työpaikoilla tai omassa yrityksessä. Osan opinnoista voi tehdä kansainvälissä opiskelijavaihdossa.

Maatilaharjoittelu 30 opintopistettä tehdään yleensä ensimmäisen opintovuoden jälkeen ja asiantuntijaharjoittelu 15 opintopistettä opintojen loppuvaiheessa. Harjoittelut tehdään pääsääntöisesti kesäaikaan ja harjoitteluun voi mennä myös ulkomaille. Opintoihin kuuluva opinnäytetyö voi olla suunnittelua, tuotekehitystä, soveltavaa tutkimusta tai projektityötä. Opinnäytetyö samoin kuin harjoittelu auttavat luomaan suhteita työelämään.

Agrologiopintojen suunniteltu kestoaika on 4 vuotta ja 240 opintopistettä. Jo hankittua osaamista voi osoittaa todistuksin ja näytöin ja olemassa oleva osaaminen vähentää suoritettavien opintojen määrää. Opintojen etenemisen varmistamiseksi ja urasuunnittelua varten opiskelija saa henkilökohtaista ja ryhmäkohtaista ohjausta. Opinnot arvioidaan arvosanoilla 1-5 ja omasta osaamisesta saa palautetta moduulikohtaisesti.
4
240
Aloitusvuosi:
2019
AGMAP19A5

NimiLukukausi12345678
Maaseutuelinkeinojen koulutus240--------
Ydinosaaminen135--------
Maatila toimintaympäristönä15X-------
Kotieläintalous15X-------
Kasvituotanto15-X------
Suunnittelu maaseutuyrityksessä15-X------
Yrittäminen maaseudulla15--X-----
Sustainable Rural Production15--X-----
Maatilaharjoittelu30-X------
Asiantuntijaharjoittelu15---X----
Profiloiva osaaminen90--------
Erikoiskasvien viljely15----X---
Erikoistunut kotieläintalous15-----X--
Geneettinen monimuotoisuus15---X----
Hevosalan palveluliiketoiminta15-----X--
Hevosalan verkostot ja tapahtumat15----X---
Hevosen hyvinvointi15----X---
Kasvavat yritykset15----X---
Kasvinviljelytilan tuotanto ja kehittäminen15---X----
Kehittyneen teknologian hyödyntäminen maataloudessa15---X----
Lihanautatilan tuotanto ja kehittäminen15------X-
Luonnonmukainen tuotanto15------X-
Maaseudun kehittäminen ja hankkeet15---X----
Countryside Tourism15----X---
Maaseutuyrittäjän liiketoimintaosaamisen kehittäminen15---X----
Maatalouskauppa ja palvelut15----X---
Maitotilan tuotanto ja kehittäminen15---X----
Resurssitehokas maatila15---X----
Sikatilan tuotanto ja kehittäminen15------X-
Teknologian hyödyntäminen maataloudessa15---X----
Yksityismetsätalous15---X----
Ympäristövastuullinen hevostalli15----X---
Elintarvikeyrittäjyys15----X---
Kehittyvä osaaja15--------
Virkamiesruotsi suullinen0--------
Virkamiesruotsi kirjallinen0--------
Opinnäytetyö15--------
Opinnäytetyö15--------
Click here to see your activities