Hevostalouden koulutus
SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Hevostalouden agrologi on monitaitoinen osaaja, jolle on tarjolla monia uramahdollisuuksia. Hevostalous on itsenäinen toimiala ja merkittävä maatalouden sivuelinkeino. Siihen liittyy paljon yrittäjyyden ja työelämän mahdollisuuksia. Yritystoiminnan muotoja ovat ratsastuspalvelut, ravivalmennus, hevosten hoitopalvelut ja karsinapaikkojen vuokraus, hevoskasvatus, matkailutoiminta sekä hevonen osana ihmisten hyvinvointipalveluita. Yrittäjyyden lisäksi hevostaloutta opiskelleella agrologilla on erinomaiset valmiudet toimia esimerkiksi koulutus, neuvonta- ja hallintotehtävissä muun muassa oppilaitoksissa, hevosalan järjestöissä, ELY-keskuksissa ja kehittämishankkeissa.

TUTKINNOSSA SAAVUTETTAVA OSAAMINEN JA OPPIMISPOLUT

Agrologin tutkintoon liittyvät käytännön työtaidot opitaan nykyaikaisella opetusmaatilalla ja harjoittelutiloilla kesäaikana. Kahden ensimmäisen vuoden aikana pakollisissa ydinosaamisen moduuleissa opiskellaan kasvinviljelyn, kotieläintuotannon, tuotantotalouden ja tekniikan perusteita. Opiskelija voi syventää osaamistaan hevostalouden lisäksi kuudessa valinnaisessa profiloivassa moduulissa edellä mainituilla aloilta tai osaamista voi laajentaa mm. maaseudun kehittämiseen, maatalouskauppaan, metsätalouteen, bioenergiaan tai luonnonmukaisen tuotantoon. Opintoja voi valita laajasta joukosta joko Biotalouden tai koko ammattikorkeakoulun profiloivien moduulien tarjonnasta.

Opinnoissa ammattialan osaamisen rinnalla opiskellaan työelämän yleisiä taitoja, vastuun ottamista itsestä, työyhteisöstä, yhteiskunnasta ja ympäristöstä. Projektimainen opiskelu kehittää luovia ongelmanratkaisutaitoja ja olemassa olevien tietojen ja menetelmien asiakaslähtöistä soveltamista käytännön tilanteissa. Opintoihin sisältyvissä viestintä- ja kieliopinnoissa on tavoitteena monipuolinen osaaminen suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa myös digitaalisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä.

OPISKELUMUODOT

Agrologiksi opiskelu tapahtuu Mustialan perinteikkäässä ympäristössä. Moduulikohtaisesti opiskelija voi valita opiskelumuodoksi aikaisemman osaamisen ja työkokemuksen perusteella työpainotteisen 8-16, omatoimisen 24/7 tai omaan työhön kytkeytyvän 18-100 mallin. 8-16 mallissa opiskellaan tiimimäisesti koululla koulutilan ja ulkopuolelta tulleiden toimeksiantojen perusteella. 24/7 malli perustuu omatoimiseen opiskeluun annettujen materiaalien ja tietoiskujen pohjalta. 18-100 mallissa opiskelu tapahtuu työpaikoilla tai omassa yrityksessä. Osan opinnoista voi tehdä kansainvälissä opiskelijavaihdossa.

Maatilaharjoittelu 30 opintopistettä tehdään yleensä ensimmäisen opintovuoden jälkeen ja asiantuntijaharjoittelu 15 opintopistettä opintojen loppuvaiheessa. Harjoittelut tehdään pääsääntöisesti kesäaikaan ja harjoitteluun voi mennä myös ulkomaille. Opintoihin kuuluva opinnäytetyö voi olla suunnittelua, tuotekehitystä, soveltavaa tutkimusta tai projektityötä. Opinnäytetyö samoin kuin harjoittelu auttavat luomaan suhteita työelämään.

Agrologiopintojen suunniteltu kestoaika on 4 vuotta ja 240 opintopistettä. Jo hankittua osaamista voi osoittaa todistuksin ja näytöin ja olemassa oleva osaaminen vähentää suoritettavien opintojen määrää. Opintojen etenemisen varmistamiseksi ja urasuunnittelua varten opiskelija saa henkilökohtaista ja ryhmäkohtaista ohjausta. Opinnot arvioidaan arvosanoilla 1-5 ja omasta osaamisesta saa palautetta moduulikohtaisesti.
4
240
Aloitusvuosi:
2019
AGHEP19A5

NimiLukukausi12345678
Hevostalouden koulutus240--------
Ydinosaaminen135--------
Maatila toimintaympäristönä15X-------
Kotieläintalous15X-------
Hevoset ammattina15-X------
Suunnittelu maaseutuyrityksessä15-X------
Yrittäminen maaseudulla15--X-----
Sustainable Rural Production15--X-----
Maatilaharjoittelu30-X------
Asiantuntijaharjoittelu15---X----
Profiloiva osaaminen90--------
Hevosalan palveluliiketoiminta15-----X--
Hevosalan verkostot ja tapahtumat15----X---
Hevosen hyvinvointi15----X---
Erikoiskasvien viljely15---X----
Erikoistunut kotieläintalous15----X---
Geneettinen monimuotoisuus15---X----
Kasvavat yritykset15----X---
Kasvinviljelytilan tuotanto ja kehittäminen15---X----
Kehittyneen teknologian hyödyntäminen maataloudessa15---X----
Lihanautatilan tuotanto ja kehittäminen15------X-
Luonnonmukainen tuotanto15------X-
Maaseudun kehittäminen ja hankkeet15---X----
Maaseutuyrittäjän liiketoimintaosaamisen kehittäminen15---X----
Maatalouskauppa ja palvelut15----X---
Maitotilan tuotanto ja kehittäminen15---X----
Countryside Tourism15----X---
Resurssitehokas maatila15---X----
Sikatilan tuotanto ja kehittäminen15------X-
Teknologian hyödyntäminen maataloudessa15---X----
Yksityismetsätalous15---X----
Elintarvikeyrittäjyys15-----X--
Kehittyvä osaaja15--------
Virkamiesruotsi suullinen0--------
Virkamiesruotsi kirjallinen0--------
Ympäristövastuullinen hevostalli15--------
Opinnäytetyö15--------
Opinnäytetyö15--------
Click here to see your activities