Tuotekehitys - IN00BR52-3006

INKOP18X6, Konetekniikka, ins.k.18, päiväopinnot
Aihe
Alkaa
Päättyy
Ohjausjär/Tuotekehitys IN00BR52-3006
30.10.2019 kello 10.00
30.10.2019 kello 11.30
Ohjausjärj/Tuotekehitys IN00BR52-3006
30.10.2019 kello 12.15
30.10.2019 kello 14.00
Moduulin aloitus / Tuotekehitys IN00BR52-3006
31.10.2019 kello 10.00
31.10.2019 kello 11.00
Projektin aloitus / Tuotekehitys IN00BR52-3006
31.10.2019 kello 12.00
31.10.2019 kello 14.00
Ryhmäjako ja aikataulutus / Tuotekehitys IN00BR52-3006
31.10.2019 kello 14.00
31.10.2019 kello 16.00
Yrittäjyys / Tuotekehitys IN00BR52-3006
01.11.2019 kello 09.00
01.11.2019 kello 12.00
Tuotekehitys / Tiimityöt
04.11.2019 kello 08.00
04.11.2019 kello 16.00
Tuotekehitys / Tiimityöt
05.11.2019 kello 08.00
05.11.2019 kello 16.00
Tuotesuunnittelu / Viikkotapaaminen IN00BR52-3006
06.11.2019 kello 08.00
06.11.2019 kello 10.00
Ohjausjär/Tuotekehitys IN00BR52-3006
06.11.2019 kello 10.00
06.11.2019 kello 11.30
Ohjausjärj/Tuotekehitys IN00BR52-3006
06.11.2019 kello 12.15
06.11.2019 kello 14.00
Ohjausjärj.projekti/Tuotekehitys IN00BR52-3006
06.11.2019 kello 14.15
06.11.2019 kello 15.45
Tuotekehitys / tiimityöt
07.11.2019 kello 08.00
07.11.2019 kello 16.00
Yrittäjyys / Tuotekehitys IN00BR52-3006
08.11.2019 kello 09.00
08.11.2019 kello 12.00
Tuotekehitys / viikkotapaaminen 2
08.11.2019 kello 12.00
08.11.2019 kello 14.30
Tuotekehitys / Tiimityöt
11.11.2019 kello 08.00
11.11.2019 kello 16.00
Tuotesuunnittely / Workshop-päivä IN00BR52-3006
12.11.2019 kello 08.00
12.11.2019 kello 15.30
Ohjausjär/Tuotekehitys IN00BR52-3006
13.11.2019 kello 10.00
13.11.2019 kello 11.30
Ohjausjärj/Tuotekehitys IN00BR52-3006
13.11.2019 kello 12.15
13.11.2019 kello 14.00
Ohjausjärj.projekti/Tuotekehitys IN00BR52-3006
13.11.2019 kello 14.15
13.11.2019 kello 15.45
Tuotesuunnittelu / Workshop IN00BR52-3006
14.11.2019 kello 08.00
14.11.2019 kello 12.00
Tuotesuunnittelu / Viikkotapaamiset IN00BR52-3006
14.11.2019 kello 12.00
14.11.2019 kello 15.30
Yrittäjyys / Tuotekehitys IN00BR52-3006
15.11.2019 kello 09.00
15.11.2019 kello 12.00
Tuotekehitys / Tiimityöt
18.11.2019 kello 08.00
18.11.2019 kello 16.00
Tuotesuunnittely / Workshop-päivä IN00BR52-3006
19.11.2019 kello 08.00
19.11.2019 kello 15.30
Ohjausjär/Tuotekehitys IN00BR52-3006
20.11.2019 kello 10.00
20.11.2019 kello 11.30
Ohjausjärj/Tuotekehitys IN00BR52-3006
20.11.2019 kello 12.15
20.11.2019 kello 14.00
Ohjausjärj.projekti/Tuotekehitys IN00BR52-3006
20.11.2019 kello 14.15
20.11.2019 kello 15.45
Tuotesuunnittelu / Workshop IN00BR52-3006
21.11.2019 kello 08.00
21.11.2019 kello 12.00
Tuotesuunnittelu / Viikkotapaamiset IN00BR52-3006
21.11.2019 kello 12.00
21.11.2019 kello 16.00
Yrittäjyys / Tuotekehitys IN00BR52-3006
22.11.2019 kello 09.00
22.11.2019 kello 12.00
Tuotekehitys / Tiimityöt
25.11.2019 kello 08.00
25.11.2019 kello 16.00
Tuotesuunnittely / Workshop-päivä IN00BR52-3006
26.11.2019 kello 08.00
26.11.2019 kello 15.30
Ohjausjär/Tuotekehitys IN00BR52-3006
27.11.2019 kello 10.00
27.11.2019 kello 11.30
Ohjausjärj/Tuotekehitys IN00BR52-3006
27.11.2019 kello 12.15
27.11.2019 kello 14.00
Ohjausjärj.projekti/Tuotekehitys IN00BR52-3006
27.11.2019 kello 14.15
27.11.2019 kello 15.45
Tuotesuunnittelu / Workshop IN00BR52-3006
28.11.2019 kello 08.00
28.11.2019 kello 12.00
Tuotesuunnittelu / Viikkotapaamiset IN00BR52-3006
28.11.2019 kello 12.00
28.11.2019 kello 16.00
Yrittäjyys / Tuotekehitys IN00BR52-3006
29.11.2019 kello 09.00
29.11.2019 kello 12.00
Tuotekehitys / Tiimityöt
02.12.2019 kello 08.00
02.12.2019 kello 16.00
Tuotesuunnittely / Workshop-päivä IN00BR52-3006
03.12.2019 kello 08.00
03.12.2019 kello 15.30
Ohjausjär/Tuotekehitys IN00BR52-3006
04.12.2019 kello 10.00
04.12.2019 kello 11.30
Ohjausjärj/Tuotekehitys IN00BR52-3006
04.12.2019 kello 12.15
04.12.2019 kello 14.00
Ohjausjärj.projekti/Tuotekehitys IN00BR52-3006
04.12.2019 kello 14.15
04.12.2019 kello 15.45
Tuotesuunnittelu / Workshop IN00BR52-3006
05.12.2019 kello 08.00
05.12.2019 kello 12.00
Tuotesuunnittelu / Viikkotapaamiset IN00BR52-3006
05.12.2019 kello 12.00
05.12.2019 kello 16.00
Yrittäjyys / Tuotekehitys IN00BR52-3006
06.12.2019 kello 09.00
06.12.2019 kello 12.00
Tuotekehitys / Tiimityöt
09.12.2019 kello 08.00
09.12.2019 kello 16.00
Tuotesuunnittely / Workshop-päivä IN00BR52-3006
10.12.2019 kello 08.00
10.12.2019 kello 15.30
Ohjausjär/Tuotekehitys IN00BR52-3006
11.12.2019 kello 10.00
11.12.2019 kello 11.30
Click here to see your activities